PHỤ KIỆN TỦ RACK 19″ ECP

PHỤ KIỆN TỦ RACK 19″ ECP

Khay cố định 600: ECP-F600; Khay cố định 800: ECP-F800; Khay cố định 1000: ECP-F1000; Khay trượt 600: ECP-S600; Khay trượt 800: ECP-S800; Khay trượt 1000: ECP-S1000; Khay cố định 1U: ECP-F1U; Khay cố định 2U: ECP-F2U; Ổ điện 6 port có CB: ECP-6PCB; Ổ điện 12 port: ECP-12P; Ổ điện 12 port: ECP-12P; Ổ điện 24P ECP-24P; Quản lí cáp có nắp che 1U: ECP-CMC1U; Nắp che 1U: ECP-NC1U; Nắp che 2U: ECP-NC2U; Nắp che 3U: ECP-NC3U

Danh mục:

Mô tả

PHỤ KIỆN TỦ RACK 19″ ECP

Tên sản phẩm Mã Sản Phẩm Thông số kỹ thuật Dòng tủ sử dụng
Khay cố định 600 ECP-F600 Chuẩn 19″, 1u, D450mm D600mm
Khay cố định 800 ECP-F800 Chuẩn 19″, 1u, D600mm D800mm
Khay cố định 1000 ECP-F1000 Chuẩn 19″, 1u, D800mm D1000mm
Khay trượt 600 ECP-S600 Chuẩn 19″, 1u, D400mm D600mm
Khay trượt 800 ECP-S800 Chuẩn 19″, 1u, D550mm D800mm
Khay trượt 1000 ECP-S1000 Chuẩn 19″, 1u, D750mm D1000mm
Khay cố định 1U ECP-F1U Chuẩn 19″, 1u, D300mm Tất cả
Khay cố định 2U ECP-F2U Chuẩn 19″, 2u, D350mm Tất cả
Ổ điện 6 port có CB ECP-6PCB Chuẩn 19″, có CB32A.
Sử dụng dây điện 3×2.0mm2 dài 2m. Công suất 2700W.
Tất cả
Ổ điện 12 port ECP-12P Chuẩn 19″ có CB32A.Sử dụng dây 3×4.0mm2 dây dài 2m. Phích nguồn công nghiệp. Công suất 5300W SERIES A,B
OPEN RACK
Ổ điện 12 port ECP-12P Chuẩn 19″ có CB32A.Sử dụng dây 3×4.0mm2 dây dài 2m. Phích nguồn công nghiệp. Công suất 5300W SERIES A,B
OPEN RACK
Ổ điện 24P ECP-24P Sử dụng CB32A, dây nguồn 3×6.0.Phích nguồn công nghiệp. SERIES A,B
OPEN RACK
Quản lí cáp có nắp che 1U ECP-CMC1U Chuẩn 19″, 1u, có nắp che. Tất cả
Nắp che 1U ECP-NC1U Nắp che 1u Tất cả
Nắp che 2U ECP-NC2U Nắp che 2u Tất cả
Nắp che 3U ECP-NC3U Nắp che 3u Tất cả