RACK 19” ECP – OPEN RACK

RACK 19” ECP – OPEN RACK

Khung gắn thiết bị 19″ 27U: ECP-27OP; Khung gắn thiết bị 19″ 42U: ECP-42OP; Khung gắn thiết bị cọc đôi 19″ 27U: ECP-27OP-CD; Khung gắn thiết bị cọc đôi 19″ 42U: ECP-42OP-CD; Khung gắn thiết bị bắt sàn 19″ 27U: ECP-27OP-BS; Khung gắn thiết bị bắt sàn 19″ 42U: ECP-42OP-BS

Danh mục:

Mô tả

RACK 19” ECP – OPEN RACK

Tên sản phẩm Mã Sản Phẩm Thông số kỹ thuật
Khung gắn thiết bị 19″ 27u ECP-27OP H1415xD720xW550mm
– Ốc cài: 24 bộ
Khung gắn thiết bị 19″ 42u ECP-42OP H2080 x D720x W550mm
– Ốc cài: 32 bộ
Khung gắn thiết bị cọc đôi 19″ 27U ECP-27OP-CD H1415 x D720x W550mm
– Ốc cài: 32 bộ
Khung gắn thiết bị cọc đôi 19″ 42U ECP-42OP-CD H2080 x D720x W550mm
– Ốc cài: 32 bộ
OPEN RACK BẮT SÀN 
Khung gắn thiết bị bắt sàn 19″ 27U ECP-27OP-BS H1355 x D500x W550mm
– Ốc cài: 32 bộ
Khung gắn thiết bị bắt sàn 19″ 42U ECP-42OP-BS H2020 x D500x W550mm
– Ốc cài: 32 bộ