TỦ RACK 19” ECP WALLMOUNT

TỦ RACK 19” ECP WALLMOUNT

Tủ mạng treo tường 6u: ECP-WM6UW550C; Tủ mạng treo tường 9u: ECP-WM9UW550C; Tủ mạng treo tường 10u: ECP-WM10UW550C; Tủ mạng treo tường 12u: ECP-WM12UW550C; Tủ mạng treo tường 9u hai thân: ECP-9WM2TW550C; Tủ mạng treo tường 12u hai thân: ECP-12WM2TW550C

Danh mục:

Mô tả

TỦ RACK 19” ECP WALLMOUNT (TREO TƯỜNG)

Tên sản phẩm Mã Sản Phẩm Thông số kỹ thuật
Tủ mạng treo tường 6u ECP-WM6UW550C H340xW550xD400mm
– Cửa trước: đột lưới | mica
– Quạt: 1
– Ổ điện: Lioa 4 port gắn Rack 19″
– Ốc cài: 8 bộ
Tủ mạng treo tường 9u ECP-WM9UW550C H473xW550xD450mm
– Cửa trước: đột lưới | mica
– Quạt: 1
– Ổ điện: Lioa 4 port gắn Rack 19″
– Ốc cài: 12 bộ
Tủ mạng treo tường 10u ECP-WM10UW550C H520xW550xD450mm
– Cửa trước: đột lưới | mica
– Quạt: 1
– Ổ điện: Lioa 4 port gắn Rack 19″
– Ốc cài: 12 bộ
Tủ mạng treo tường 12u ECP-WM12UW550C H620xW600xD450mm
– Cửa trước: đột lưới | mica
– Quạt: 1
– Ổ điện: Lioa 4 port gắn Rack 19″
– Ốc cài: 16 bộ
Tủ mạng treo tường 9u hai thân ECP-9WM2TW550C H473xW550xD500mm
– Cửa trước: đột lưới | mica
– Quạt: 1
– Ổ điện: Lioa 4 port gắn Rack 19″
– Ốc cài: 12 bộ
Tủ mạng treo tường 12u hai thân ECP-12WM2TW550C H606xW550xD500mm
– Cửa trước: đột lưới | mica
– Quạt: 1
– Ổ điện: Lioa 6 port gắn Rack 19″
– Ốc cài: 16 bộ