TỦ RACK 19” ECP SERIES A

TỦ RACK 19” ECP SERIES A

Tủ mạng 19″ 36U-D800: ECP-36U800-A; Tủ mạng 19″ 36U-D1000: ECP-36U1000-A; Tủ mạng 19″ 42U-D800: ECP-42U800-A; Tủ mạng 19″ 42U-D1000: ECP-42U1000-A; Tủ mạng 19″ 42U – W800D800: ECP-42U800W800-A; Tủ mạng 19″ 42U – W800D1000: ECP-42U1000W800-A

Danh mục:

Mô tả

TỦ RACK 19” ECP SERIES A

Tên sản phẩm Mã Sản Phẩm Thông số kỹ thuật
TỦ RACK 19″ ECP SERIES A-W600
Tủ mạng 19″ 36U-D800 ECP-36U800-A H1760xD870xW600mm
– Cửa lưới trước sau, cửa mở hai cánh.
– Cửa hông: 4
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 32 bộ.
Tủ mạng 19″ 36U-D1000 ECP-36U1000-A H1760xD1070xW600mm
– Cửa lưới trước sau, cửa mở hai cánh
– Cửa hông: 4 cánh
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện:Lioa 6 port
– Ốc cài: 32 bộ.
Tủ mạng 19″ 42U-D800 ECP-42U800-A H2020xD870xW600mm
– Cửa lưới trước sau, cửa sau mở hai cánh.
– Cửa hông: 4
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 36 bộ.
– Sơn tĩnh điện màu đen.
Tủ mạng 19″ 42U-D1000 ECP-42U1000-A H2020xD1070xW600mm
– Cửa lưới trước sau, cửa sau mở hai cánh.
– Cửa hông: 4
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: Lioa 6 port
– Ốc cài: 36 bộ.
– Sơn tĩnh điện màu đen.
TỦ RACK 19″ ECP SERIES A-W800
Tủ mạng 19″ 42U – W800D800 ECP-42U800W800-A H2020xD870xW800mm
– Cửa lưới trước sau,cửa mở hai cánh
– Cửa hông: 4
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: 6 port
– Ốc cài: 36 bộ.
Tủ mạng 19″ 42U – W800D1000 ECP-42U1000W800-A H2020xD1070xW800mm
– Cửa lưới trước sau,cửa mở hai cánh
– Cửa hông: 4
– Thanh máng cáp gắn dọc thân tủ : 2
– Quạt: 2
– Ổ điện: 6 port
– Ốc cài: 36 bộ.