TỦ RACK 19” ECP SERIES C

TỦ RACK 19” ECP SERIES C

Tủ mạng 19″ 10U-D500: ECP-10U500W550-C; Tủ mạng 19″ 12U-D600: ECP-12U600-C; Tủ mạng 19″ 15U-D600: ECP-15U600-C; Tủ mạng 19″ 15U – D800: ECP-15U800-C; Tủ mạng 19″ 20U-D600: ECP-20U600-C; Tủ mạng 19″ 27U – D600: ECP-27U600-C

Danh mục:

Mô tả

TỦ RACK 19” ECP SERIES C

Tên sản phẩmMã Sản PhẩmThông số kỹ thuật
Tủ mạng 19″ 10U-D500ECP-10U500W550-CH582xD500xW550mm
– Cửa  trước lưới | kính | mica
– Cửa sau lưới.
– Quạt tản nhiệt : 01
– Ổ điện : Lioa 4 port gắn Rack 19″
– Bánh xe: 4 bánh
– Ốc cài: 16 bộ
Tủ mạng 19″ 12U-D600ECP-12U600-CH606xD600xW600mm
– Cửa  trước lưới | kính | mica
– Cửa sau lưới.
– Thanh máng cáp : 2
– Quạt tản nhiệt : 1
– Ổ điện : Lioa 4 port gắn Rack 19″
– Bánh xe: 4 bánh
– Ốc cài: 16 bộ
Tủ mạng 19″ 15U-D600ECP-15U600-CH800xD600xW600mm
– Cửa  trước lưới | kính | mica
– Cửa  trước sau lưới.
– Thanh máng cáp : 2
– Quạt tản nhiệt : 1
– Ổ điện : Lioa 6 port gắn Rack 19″

– Bánh xe: 4 bánh
– Ốc cài : 16 bộ

Tủ mạng 19″ 15U – D800ECP-15U800-CH800xD800xW600mm
– Cửa  trước lưới | kính | mica
– Cửa sau lưới.
– Thanh máng cáp : 2
– Quạt tản nhiệt : 2
– Ổ điện : Lioa 6 port
– Ốc cài : 16 bộ
Tủ mạng 19″ 20U-D600ECP-20U600-CH1020xD600xW600mm
– Cửa  trước lưới | kính
– Cửa sau lưới.
– Thanh máng cáp : 2
– Quạt tản nhiệt : 1
– Ổ điện : Lioa 6 port
– Ốc cài : 20 bộ
Tủ mạng 19″ 27U – D600ECP-27U600-CH1330xD600xW600mm
– Cửa  trước lưới | kính | mica
– Cửa sau lưới.
– Thanh máng cáp : 2
– Quạt tản nhiệt : 2
– Ổ điện : Lioa 6 port
– Ốc cài : 24 bộ