Tủ đựng tài liệu 7 ngăn Deli 8877 – Mini 395 x 302 x 432 mm