Tùy chọn HDD và SSD cho Server HPE

Tùy chọn HDD và SSD cho Server HPE

Các tùy chọn Ổ cứng HDD và SSD cho máy chủ HPE Server: HP 2TB 6G SATA 3.5in NHP MDL HDD; HPE 1TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD; HPE 300GB SAS 15K SFF SC DS HDD; HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC DS HDD; HP 120GB 6G SATA RI-2 LFF SCC SSD; HP 240GB 6G SATA RI-2 LFF SCC SSD

Danh mục:

Mô tả

Tùy chọn HDD và SSD cho máy chủ Server HPE

HDD 3.5″ for Server HPE
843266-B21HPE 1TB 6G SATA 7.2K 3.5in NHP ETY HDD2,468,400
801884-B21HP 2TB 6G SATA 3.5in NHP MDL HDD4,611,420
861691-B21HPE 1TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD4,207,500
846510-B21HPE 6TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD10,086,780
737261-B21HP 300GB 12G SAS 15K 3.5in SCC ENT HDD5,703,126
652753-B21HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in SC MDL HDD4,342,140
846514-B21HPE 6TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD10,434,600
HDD 2.5″ for Server HPE
872475-B21HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD4,151,400
759208-B21HP 300GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD6,058,800
870753-B21HPE 300GB SAS 15K SFF SC DS HDD6,058,800
872477-B21HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC DS HDD4,992,900
870757-B21HPE 600GB SAS 15K SFF SC DS HDD7,623,990
785069-B21HP 900GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD7,068,600
870759-B21HPE 900GB SAS 15K SFF SC DS HDD9,985,800
655710-B21HDD HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5inch SC MDL6,765,660
832514-B21HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5 MDL SC HDD7,068,600
872479-B21HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD7,293,000
791034-B21HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 512e 3yr Warranty Hard  Drive12,229,800
765466-B21HP 2TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e SC HDD12,229,800
SSD for Server HPE
868814-B21HPE 240GB SATA 6G RI SFF SC DS SSD6,283,200
779168-B21HPE 400GB 12G SAS ME 2.5in EM SC H2 SSD34,008,942
846434-B21HPE 800GB 12G SAS MU-1 SFF SC SSD34,695,606
804575-B21HP 80GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD3,887,730
804581-B21HP 120GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD4,200,768
804587-B21HP 240GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD5,920,794
804593-B21HP 480GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD9,048,930
804599-B21HP 800GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD13,323,750
804578-B21HP 80GB 6G SATA RI-2 LFF SCC SSD4,113,252
804584-B21HP 120GB 6G SATA RI-2 LFF SCC SSD4,426,290
804590-B21HP 240GB 6G SATA RI-2 LFF SCC SSD6,146,316
804596-B21HP 480GB 6G SATA RI-2 LFF SCC SSD9,274,452
804602-B21HP 800GB 6G SATA RI-2 LFF SCC SSD13,548,150