Tùy chọn RAM cho Server HPE

Tùy chọn RAM cho Server HPE

Những tùy chọn bộ nhớ RAM dành cho máy chủ HPE ProLiant: HPE 8GB 2Rx8 PC4-2133P-E-15 STND Kit (For ML10-1225v5); HPE 8GB 1Rx8 PC4-2400T-R Kit; HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit; HPE 8GB 1Rx8 PC4-2666V-R Smart Kit; HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit; HPE 32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit;

Danh mục:

Mô tả

Tùy chọn RAM cho máy chủ Server HPE

RAM for Server HPE
805669-B21HPE 8GB 2Rx8 PC4-2133P-E-15 STND Kit (For ML10-1225v5)3,354,780
805347-B21HPE 8GB 1Rx8 PC4-2400T-R Kit3,814,800
805349-B21HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit6,956,400
815097-B21HPE 8GB 1Rx8 PC4-2666V-R Smart Kit3,814,800
815098-B21HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit7,349,100
815100-B21HPE 32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit13,769,184