Tùy chọn Power cho Server HPE

Tùy chọn Power cho Server HPE

Tùy chọn Power cho Máy chủ HPE: 720478-B21 HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit 720479-B21 HP 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit 865408-B21 HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865438-B21 HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Danh mục:

Mô tả

Tùy chọn Power cho Máy chủ HPE

720478-B21HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit3,177,504
720479-B21HP 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit3,758,700
865408-B21HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit3,177,504
865438-B21HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit4,992,900