Tùy chọn NIC cho Server HPE

Tùy chọn NIC cho Server HPE

Tùy chọn NIC cho Máy chủ HPE: 647594-B21 HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter 593722-B21 HP NC365T 4-port Ethernet Server Adapter (Gigabit Ethernet adapters) 538696-B21 HP NC375T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter 672097-373 HP USB BFR-PVC AP-INTL Keybrd/Mouse Kit

Danh mục:

Mô tả

Tùy chọn NIC cho Máy chủ HPE

647594-B21HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter5,445,000
593722-B21HP NC365T 4-port Ethernet Server Adapter (Gigabit Ethernet adapters)7,301,250
538696-B21HP NC375T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter6,682,500
672097-373HP USB BFR-PVC AP-INTL Keybrd/Mouse Kit618,750