Tùy chọn ổ đĩa DVD cho Server HPE

Tùy chọn ổ đĩa DVD cho Server HPE

Những tùy chọn DVD dành cho Máy chủ HPE: 701498-B21 Optional via HP Mobile USB DVDRW Drive 724865-B21 HP DL380 Gen9 Universal Media Bay Kit 726537-B21 HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive

Danh mục:

Mô tả

Tùy chọn ổ đĩa DVD cho Máy chủ HPE

701498-B21Optional via HP Mobile USB DVDRW Drive1,256,640
724865-B21HP DL380 Gen9 Universal Media Bay Kit1,133,220
726537-B21HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive1,009,800