Juniper QSFP-100GBASE-CWDM

Juniper QSFP-100GBASE-CWDM

Module Juniper Juniper QSFP-100GBASE-CWDM: QSFP28, 100GBASE-CWDM4

Danh mục:

Mô tả

Thiết bị Module Juniper QSFP-100GBASE-CWDM

SKU Description Platforms Transceiver Type Cable Type Distance
QSFP-100GBASE-CWDM QSFP28, 100GBASE-CWDM4 – AC6360
– MX204, MX240, MX480, MX960, MX2008, MX2010, MX2020, MX10003, MX10008
– PTX3000, PTX5000
QSFP28 MMF 2m – 2km